12. SINIF

Misak-ı Milli

TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı, Milli Egemenlik Belgeleri Ankara 2015.

Mustafa Kemal Meclisin İstanbul’da toplanmasının güvenlik bakımından uygun olmadığını belirtse de İstanbul Hükümetinin tarafından bu talep kabul edilmemiş Mebusan Meclis 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplanmıştır. Erzurum’dan milletvekili seçilen Mustafa Kemal meclisin açılışına katılmayarak Ankara’da kalmıştır. Meclise katılacak vekillerden; kendisini meclis başkanı seçmelerini, Müdafaa- i Hukuk Grubu oluşturmalarını ve meclis tarafından hazırlanan “Misak-ı Millî” kararlarını kabul edilmesini istemiştir. İsteklerine aykırı olarak Meclis başkanı Reşat Hikmet Bey Müdafaa- i Hukuk Grubu yerine Felah- ı Vatan Grubu oluşturmuştur.

Kabul edilen isteği ise Mebusan Meclisinin 28 Ocak 1920’de yapılan gizli toplantıda onayladığı “Misak-ı Millî” kararları olmuştur.  Altı maddeden oluşan Misakı Milli maddeleri şu şekildedir;

  1. Osmanlı Devleti’nde Mondros mütarekesini imzalandığı tarihte özellikle Arapların çoğunlukta olduğu yerleşim yerlerinde düşman ordularının işgali altında kalan yeler bir bütündür ve bu bölgelerin durumu halkının serbestçe verecekleri karara göre olmalıdır.
  2. Kendi seçimleri ile anavatana katılmış Kars, Ardahan, Artvin için tekrardan halk oylamasına gidilmelidir.
  3. Batı Trakya’nın hukuki durumu halkın serbestçe kullanacakları oylara uygun olmalıdır.
  4. İstanbul’un güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. Boğazların dünya ticareti ulaşımına açılması ile ilgili durum Osmanlı Devleti ve diğer devletlerin ortaklaşa alacağı kararla geçerli olmalıdır.
  5. Azınlıkların hakları ile ilgili durum komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı hukuktan yararlanmaları şartıyla tarafımızdan desteklenecek ve sağlanacaktır.
  6. Çağdaş bir yönetime kavuşmamız ve devletimizin gelişmesine engelleyici siyasî, adli, mali ve diğer sınırlandırmalar kaldırılmalıdır.

Misak-ı Millînin kabulüyle ulusal sınırlarımız kesin olarak belirlenmiş, Kurtuluş mücadelemizin programı oluşturulmuş, ekonomik bağımsızlıktan taviz verilmeyeceği açıkça belirtilmiştir.


Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihbilgini.com” aittir.  Kaynak gösterilmeden  yazının/içeriğin tamamı yada bir kısmı kullanılamaz.

Daha Fazla Göster
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.