9.SINIF

Mezopotamya Medeniyetleri

MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

Sümerliler

 • Mezopotamya’nın güneyinde kurulmuş,  uygarlık tarihin en eski medeniyetlerindendir.
 • Bölgedeki medeniyetlerini temellerini atarak birçoğunu etkilemiştir.
 • Site adını verdikleri şehir devletleri şeklinde teşkilatlandıkları için siyasi birlikten yoksun kalmışlardır.
 • En önemli siteleri: Ur, Uruk, Kiş, Lagaş’tır
 • Teokratik anlayış doğrultusunda sitelerin başında Ensi veya Patesi adını verdikleri Rahip-Krallar yer almıştır.
 • Rahip-Krallar ayrıca en yüksek yargıç konumundadır.
 • Her kentte tanrılara adanmış “ziggurat” adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir.
 • Çok tanrılı din anlayışını benimsemişlerdir.
 • Sulama kanalları yaparak tarımsal üretimi artırmaya çalışmışlardır.
 • Toplum hürler ve köleler olarak sınıflandırılmıştır.
 • Toplumda  eli silah tutabilen tüm kesim orduya katılarak asker sayılmıştır.
 • Elamlılar ve Akadların saldırıları sonucu yıkılmıştır.
 • Yazı ilk kez MÖ 3200’lü yıllarda ziggurat tapınaklarına getirilen ürünleri kontrolünü sağlamak amacıyla kil tablet üzerine konulan işaretler vasıtası ile Sümerliler tarafından kullanılmıştır.
 • Ziggurat tapınaklarında son katlarında yaptıkları gözlemler ile günümüzde kullandığımıza çok yakın ay yılına dayanan ay takvimini bulmuşlardır.
 • Tarihteki ilk yazılı kanunlar Lagaş Kralı Urkagina tarafından hazırlanmıştır.
 • Urgakina Kanunları toplumda sosyal ve mülkiyet hakları getirilmiş, aile kurumu koruma altına alınmış, suçların cezası olarak ise ekseriyetle para cezası tercih edilmiştir.
 • “Gılgamış”, “Tufan” ve “Yaratılış” destanlarına sahiptirler.
 • Matematik alanında dört işlemi için cetveller hazırlamışlardır.
 • Geometri alanında hacim ölçme yöntemlerini geliştirmiş, daireyi 360 dereceye bölerek alanını hesaplamışlardır.

Babiller

 • Amurruların devamı olarak Babiller tarafından Mezopotamya’da kurulmuştur.
 • Sami ırkına mensupturlar.
 • Başkenti Babil’dir.
 • Teokratik yönetim doğrultusunda Kral Tanrının temsilcisidir ve onun adına ülkeyi yönetir.
 • En önemli hükümdarı Hammurabi teokratik anlayışa aykırı olarak Mutlak monarşi ile devletini yönetmiş gücünü ordudan alarak kendisini adaletin kralı olarak tanımlamıştır.
 • Çok tanrılı dini anlayışı benimsemişlerdir.
 • Sümer kanunları örnek alınarak Hammurabi tarafından kısassa kısas anlayışı hâkim 282 maddelik yasalar hazırlanmıştır.
 • Bu kanunlar işlenen suçlar, vergi, miras, evlenme, mülkiyet gibi toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanları kapsayıcı özellik göstermektedir.
 • Mimari alanda Babil Kulesi ve Babil’in Asma Bahçelerini inşa etmişlerdir.
 • Babil’in asma bahçeleri” Dünyanın Yedi Harikasında biri olarak sayılmıştır. 

Asurlar

 • Yukarı Mezopotamya’da bölgesinde kurulmuştur.
 • Sami ırkına mensupturlar.
 • Başkentleri Ninova’dır.
 • Kurdukları ticaret kolonilerinde Kral Yolunu kullanarak Anadolu’yla güçlü bir ticaret bağı oluşturmuştur.
 • Anadolu’da oluşturdukları Karum adını verdikleri pazarlarda ürünlerini satmıştır.
 • Sümerlilerden öğrendikleri yazıyı ticaret yaptıkları Anadolu’ya getirerek bölgede tarihi çağları başlatmışlardır.
 • Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova’da kurmuşlardır.

Akadlar

 • Sami kökenlidirler.
 • Kral Sargon tarafından Akkad merkezli kurulmuştur.
 • Düzenli orduya sahip olan tarihteki ilk medeniyet olmuştur.
 • Ordu gücü doğrultusunda hâkimiyet altına aldıkları topraklarda ilk imparatorluğu meydana getirmişlerdir
 • Tarımsal üretimi artırmak için sulama kanalları yapmışlardır.
 • Sümer kültürünün yayılmasında etkili rol oynamışlardır.

Elamlar

 • Sus merkezli kurulmuştur.
 • Kuruluş aşamasında şehir devletleri tarzında teşkilatlanmış sonraki süreçte merkezi krallık olmuştur.
 • Çömlek ve seramik sanatında büyük gelişme göstermişlerdir.
 • Asurlar tarafından yıkıldılar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihbilgini.com” aittir.  Kaynak gösterilmeden  yazının/içeriğin tamamı yada bir kısmı kullanılamaz.

Daha Fazla Göster
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.