12. SINIF

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması(24 Temmuz 1923)

Mudanya Ateşkes Antlaşmasından sonra barış esaslarını görüşmek üzere İsviçre’nin Lozan şehrinde konferans düzenlenmiştir.  Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Yunanistan,  Yugoslavya, Sovyetler Birliği ve Bulgaristan katılmış, ABD ise gözlemci olarak yer almıştır. TBMM’yi temsilen ise İsmet Paşa başkanlığında heyet katılmıştır. Türk heyetinden Misak-ı Millî, Kapitülasyonlar Ermeni meselesi konularında taviz verilmemesi istenmiştir. 20 Kasım 1922’de başlayan konferansa yaşanan tartışmalar sonucu 4 Şubat 1923’te ara verilmiş, 23 Nisanda görüşmelere tekrardan başlanmış 24 Temmuzda konferans tamamlanarak Lozan Antlaşması imzalanmıştır

⇒Konferansa çıkar sağlamak amacıyla İtilaf Devletleri tarafından Ankara Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti de davet edilmiştir. İkiliği önlemek ve Türk Milletinin tek temsilcisinin TBMM olduğunu göstermek amacıyla meclis tarafından çıkarılan kanunla 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırmıştır.

Alınan Kararlar

1.Sınırlar

 • Yunanistan:  Mudanya Ateşkez Antlaşması esas kabul edilerek Meriç nehri sınır kabul edildi.
 • Suriye: Fransızlar ile yapılan Ankara Antlaşması esas kabul edildi.
 • Irak: Musul sorunu nedeni ile çözümlenememiş,  İngilizler sonraki süreçte yapılacak görüşmelere bırakıldı.
 2.Ege Adaları
 • Bozcaada, Gökçeada Türkiye’ye kalan Ege Adaları Yunanistan’a bırakıldı.
 • Rodos ve Oniki ada İtalya’ya bırakıldı.
3.Boğazlar
 • Türkiye’nin başkanlığını yapacağı ayrı bayrağı ve bütçesi olan Uluslararası komisyon tarafından yönetilecek.
 • Barış zamanında ticaret gemilerin geçmesine izin verilmiştir.
 • Boğazın iki yakasında da asker bulundurulmayacaktır.
4.Savaş Tazminatı
 • Karaağaç bölgesi savaş tazminatı olarak Yunanistan tarafından Türkiye’ye verilmiştir.
5.Kapitülasyonlar
 • Taviz verilmeyecek konular arasında olan Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.
6.Dış Borçlar
 • Duyumu Umumiye İdaresi kaldırıldı.
 • Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlerin yüzölçümleri dikkate alınarak borçlar paylaştırıldı.
 • Türkiye kendi payına düşen miktarı eşit taksitler ile ödemeyi kabul etmiştir.
7.Nüfüs Mübadelesi
 • Batı Trakya’daki Türkler ile İstanbul’daki Rumlar haricinde kalan bölgeler Türkiye ile Yunanistan arasında Nüfus mübadelesi yapılacaktır.
8.Azınlıklar
 • Türkiye’deki azınlıkların tamamı Türk vatandaşı sayılmıştır.
9.Yabancı Okullar
 • Türk tarafının çıkaracağı kanunlara göre eğitimlerini sürdürmesine izin verilmedi.
10.Patrikhane
 • İstanbul’da kalması kararlaştırıldı fakat ekümenik sıfatına son verilmiştir.
11.İstanbul’un Boşaltılması
 • Lozan Antlaşmasının yürürlüğe girmesinden altı hafta içinde İstanbul’un boşaltılması karara bağlandı.

Türk İstekleri Doğrultusunda Çözümlenen Konular

 • Kapitülasyon
 • Ermeni Meselesi
 • Dış Borçlar

Türk İstekleri Doğrultusunda Çözülemeyen Konular

 • Musul Sorunu
 • Hatay Sorunu
 • Boğazlar
 • Patrikhane

 

⇒Kurtuluş savaşının resmen sona erdiren antlaşmadır.

⇒Yeni Türk devletinin bağımsızlığı dünya devletlerince kabul edildi.

⇒Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.

⇒ I.Dünya Savaşında sonrasında yapılan antlaşmalar arasında günümüzde geçerliliğini sürdüren tek antlaşmadır.


Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihbilgini.com” aittir.  Kaynak gösterilmeden  yazının/içeriğin tamamı yada bir kısmı kullanılamaz.

Daha Fazla Göster
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.