10. SINIF

2.Murad

Düzmece Mustafa İsyanı (1422)

II. Murad tahta çıktığında ilk olarak amcası Mustafa isyanı ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Daha önce yapılan anlaşmaya uymayan Bizans, Çelebi Mehmed’in vefatı üzerine Şehzade Mustafa’ya asker vererek kendisini serbest bırakmıştır. Cüneyt Bey’in de desteğini alan şehzade, Osmanlı Devleti’ne karşı tekrardan isyan etse de isyan bastırılmış ve şehzade yakalanarak idam edilmiştir.

İstanbul’un Kuşatılması

Şehzade Mustafa isyanını bastıran II. Murad, bu isyanda rolü olduğu sebebiyle Bizans üzerine sefere çıkmış ve İstanbul’u kuşatmıştır. Kuşatma sırasında padişahın kardeşi Şehzade Mustafa’nın isyan etmesi üzerine kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.

  •  İstanbul ilk kez donanma ile kuşatılmıştır. 

Şehzade Mustafa İsyanı

Bizans, İstanbul kuşatmasında dikkati başka yöne çekmek amacı ile II. Murad’ın kardeşi Hamidili Sancak Beyi Mustafa’yı isyana teşvik etmiş, Karaman ve Germiyanoğluları da desteği ile bu doğrultuda harekete geçen şehzade, İznik’i ele geçirerek isyan etmiştir. Osmanlı kuvvetleri tarafından bastırılan isyan ile şehzade öldürülmüştür.

Edirne Segedin Antlaşması (1444)

Türklerin Balkanlardaki ilerleyişini engellemek amacıyla harekete geçen haçlıların ilerleyişi Osmanlı kuvvetleri tarafından güçlükle engellenmiş, Karamanoğlu tehlikesi sebebiyle Macarlar ile Edirne Segedin antlaşması yapılmıştır. Antlaşma ile Tuna nehri sınır kabul edilmiş, On yıl boyunca devletlerin birbirleri ile savaşmaması konusunda uzlaşılmıştır. Her iki devletin hükümdarı antlaşmanın bozulmayacağına dair kutsal kitapları üzerine yemin etmiştir.

  • Balkan devletleri ile imzalanan ilk antlaşmadır.

2.Murad’ın Tahtan Feragat Etmesi (1444)

2.Murad, Balkanlarda durumu kontrolü altına aldıktan sonra haçlılar ile ortak hareket eden Karamanoğulları üzerine sefere çıkmış ve karşılıklı barış antlaşması yapılmıştır. Batı ve Doğudaki sınırlarını güvence altına aldığına inanan 2. Murad tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’e bırakarak Bursa’ya inzivaya çekilmiştir. 2. Murad’ın tahtan feragat etmesinde

  • Şehzade Alâeddin’in ölmesi, Kapıkulu ve Türk Beyleri arasındaki mücadelenin kendisini yorması etkili olmuştur.

Varna Savaşı (10 Kasım 1444)

II.Mehmet’in padişah olmasını fırsat olarak gören haçlılar oluşturdukları ittifakla saldırıya geçerek Tuna’yı aşarak Varna önlerine gelmiştir. Bu durum üzerine II. Murad’ın tekrardan tahta çağırılması kararı alınmıştır. Davet üzerine harekete geçen II. Murad süratle Edirne’ye gelmiş, II. Mehmet’i Edirne’nin muhafazası için bıraktıktan sonra Varna önlerinde Haçlıları yapılan savaşta bozguna uğratmıştır. Zaferle birlikte Osmanlı Devleti, Balkanlardaki hâkimiyetini arttırarak devam etmiştir. Varna zaferinden sonra II. Murad bir müddet Edirne’de kaldıktan sonra Manisa’ya çekilmiştir.

  • 2. Murad Edirne’ye geldiğinde oğlunun saltanatına gölge düşürmemek için otağını şehir dışında kurdurmuştur.

Buçuktepe İsyanı (1446)

Varna zaferinde sonra padişahlığına devam eden 2. Mehmed’in küçük yaşta olması ve tecrübesizliği sebebi devlet yönetiminde tam olarak söz sahibi olamamıştır.   Bu doğrultuda II. Murad’ın tekrardan tahta çıkmasını isteyen Veziriazam Çandarlı Halil Paşanın tertibi ile Edirne’de yeniçeri isyanı çıkarılmıştır.  2. Murad Edirne’ye gelerek ikinci defa tahta çıkmıştır. 2. Mehmed ise Zağanos ve Şahabettin Paşalar ile birlikte Manisa sancağına gönderilmiştir.

  •  Osmanlı Devletinde çıkan  ilk askeri isyandır.

 II.Kosova Savaşı (17 Ekim 1448)

Macar Kralı Hunyadi Yanoş’un Varna mağlubiyetinin intikamını alarak Türkleri Balkanlardan kesin olarak atmak üzere oluşturdukları haçlı birliği ile Osmanlı topraklarına saldırmıştır. Osmanlı kuvvetleri ile Haçlı birlikleri ikinci kez Kosova’da karşı karşıya gelmiş, üç gün süren savaş Osmanlı kuvvetlerinin mutlak zaferi ile neticelenmiştir.  Zafer ile birlikte Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiş, ilerleyen süreçte tekrardan bir haçlı ittifakının oluşmasının önüne geçilmiştir.

  • Zafer ile birlikte 1683 Viyana kuşatmasına kadar Avrupa savunmaya Osmanlı Devleti ise hücuma geçmiştir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihbilgini.com” aittir.  Kaynak gösterilmeden  yazının/içeriğin tamamı yada bir kısmı kullanılamaz.

Daha Fazla Göster
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.