9.SINIF

Devlet Yönetimi

 Devlet Yönetimi:

Gücün Meşruiyet Kaynağı:

İlk Türk devletlerinde benimsenen Gök Tengri inancına göre; Tanrı göktedir, tektir ve herşeyi o yaratmıştır. Bu doğrultuda ülkeyi yönetecek Kağanın Göktengri tarafından “kut alması” (devleti yönetme yetkisi) ve meşruiyet kaynağını buna dayandırması zorunludur. Nitekim meşruiyetin kaynağının Tanrıya dayandırılması Kağan’ın halkı üzerinde mutlak otorite sahibi olmasını sağlayarak iktidarının güçlendirmiştir.

Kağan Kut aldığı Göktengriye karşı kendini sorumlu hissederek devletini kanun ve nizama göre yöneterek halkının refaha erişmesi için gayret göstermek zorundadır. Kut kan bağı ile geçtiği için Kağan öldükten sonra yerine hanedandan olmak üzere biri tahta geçerdi. Hanedan üyelerinin tamamının devleti yönetme doğrultusunda eşit hakka sahip olması taht mücadelelerine sebep olmuştur.

Kağanın Görevleri

Devlet yönetiminin en üst kademesinde yer alan Kağan ülkenin izleyeceği tüm siyasetin belirleyicisi konumundadır. Bu doğrultuda devletlerarası ilişkilerdeki savaş ve barış durumu onun kararıyla gerçekleşir. Savaş durumunda ise orduya komutanlık ederek sefere katılır. Kağanın emirleri kanun sayılarak ülkededeki tüm kesimlerin koşulsuz bir şekilde uyma zorunluluğu vardır. Kanunlara riayet edilmediği takdirde yargılama yetkisine sahip olan Kağan sanıklara ceza verebilir.

Kurultay (Toy)

Kağanın liderliğinde Hanedan üyeleri, devlet adamları ve boy beylerinin katılımı ile yılda üç kez yapılır. Danışma meclisi niteliğinde olup son kararın Kağana ait olduğu Kurultayda; devleti ilgilendiren siyasi,sosyal, ekonomik, askeri vb. tüm konular görüşülmüştür.

Hatun

Kağanın eşidir. Devlet işlerinde hükümdara yardımcı olan Hatun; Kağan ile birlikte Kurultaya katılır, elçi kabul törenlerinde yer alır, hükümdar seferde olduğu zamanlarda devleti yönetimine vekâlet edebilirdi.

Ayguçi

Hükümdarın başdanışmanıdır, Kağandan sonra devlet idaresinde en yetkili kişidir ve hükümete başkanlık eder.

İkili Sistem

İlk Türk devletlerinde devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılırdı. Ülkenin doğusunu Kağan batı kısmını ise hanedan üyelerinden ekseriyetle Kağanın kardeşi olan yabgu unvanlı kişi yönetirdi. Yabgu iç işlerinde serbest dış işlerinde ise Kağan bağlı olarak devletini yönetirdi.

Ülüş

Türk devlet kültürüne göre ülkenin Kağan tarafından hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasıdır.

 


Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihbilgini.com” aittir.  Kaynak gösterilmeden  yazının/içeriğin tamamı yada bir kısmı kullanılamaz.

 

Daha Fazla Göster
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.