12. SINIF

Büyük Millet Meclisinin Açılması

Misakı Milli kararlarını kabul edilmesi sonucu 16 Mart 1920’de İtilaf devletleri tarafından İstanbul resmen işgal edilmiştir.  İşgalci güçler tarafından milletvekilleri tutuklanarak sürgüne gönderilmiştir. Hükûmeti kurma görevi yeniden Damat Ferit’e verilmiş, Sultan Vahdetinin buyruğu ile Mebusan Meclisi kapatılmıştır. Bu durum üzerine Mustafa Kemal İtilaf devleti temsilcilerine işgal için protesto telgrafları çekmiş, vali ve komutanlara gönderdiği bildirilerde Ankara’da bir meclis toplamak için bütün illerde seçim yapılmasını istemiştir. Seçimlerin yapılması ile birlikte 23 Nisan 1920’de Ankara Hacı Bayram Camii’nde Cuma namazı sonrası okunan dualar ile Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Meclisin ilk oturumunda en yaşlı üye olan Sinop Mebusu Şerif Bey geçici başkan olmuş ertesi gün yapılan seçimle Mustafa Kemal başkan seçilmiştir.  Mustafa Kemal tarafından meclise verilen ilk  önergede aşağıdaki ifadeler yer almıştır;

 • Hükümet kurulması zorunludur.
 • Geçici “hükûmet başkanı” veya  “padişah vekili seçmek doğru değildir.
 • Büyük Millet Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur.
 • Yasama ve yürütme yetkileri meclise aittir.
 • Meclisin seçerek görevlendirdiği ve başkanlığını Meclis başkanının yaptığı heyet hükümet işlerine bakar.
 • Padişah ve Halifenin durumu baskıdan kurtulduktan sonraki durumu meclis tarafından yasa çerçevesinden belirlenecektir.

 Büyük Millet Meclisi Genel Özellikleri

 • Kurucu meclistir.
 • Olağanüstü yetkilere sahiptir.
 • İhtilalci bir meclistir.
 • Güçler birliği ile yönetilmiştir. (Yasama ve yürütme)
 • Milli egemenlik esas alınmıştır.
 • Farklı düşüncelere sahip vekillerin yer aldığı demokratik bir meclistir.
 • İnkilapçı meclis değildir. ( Tek inkılabı saltanatın kaldırılmasıdır.)
 • Ulusal bir meclis özelliğini taşır azınlık vekiller yer almamıştır)
 • Temel amaç ülkenin bağımsızlığını sağlamak olduğu için siyasi partiler yoktur.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihbilgini.com” aittir.  Kaynak gösterilmeden  yazının/içeriğin tamamı yada bir kısmı kullanılamaz.

Daha Fazla Göster
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.