10. SINIF

Balkanlar’da Hâkimiyet Kurulmasında Etkili Olan Faktörler

Balkanlar’da Hâkimiyet Kurulmasında Etkili Olan Faktörler;

Osmanlı Devletinde Çimpe kalesinin fethedilmesi ile başlayan Balkanlar eksenli fetih politikası Edirne’nin başkent yapılması ile temel prensip kabul edilmiştir. Bu siyaset doğrultusunda yapılan seferler ile Balkanlardaki topraklar kısa sürede hâkimiyet altına alınmıştır.  Osmanlı Devletinin bölgede uzun yıllar sürecek kalıcı bir hâkimiyet kurmasında ise aşağıdaki faktörler etkili olmuştur;

  • Balkanların siyasi ve sosyal durumu
  • İskân Politikası
  • İstimâlet Politikası
  • Bizans’ın Siyasi Durumu
  • Akıncı ve Uç Beylerinin Desteği
  • Şeyh ve Dervişlerin Rolü
  • Ahiyân-ı Rûm Bâciyân-ı Rûm teşkilatlarının faaliyetleri

İstimâlet Politikası

Kelime anlamı meylettirme, cezbetme, gönül almadır. Kavram olarak ise Osmanlı Devletinin Balkanlarda fethettiği bölgelerde gayrimüslim halka karşı izlemiş olduğu hoşgörü politikasıdır. İstimalet anlayışı doğrultusunda bölgedeki halk;  himaye edilerek güvenliği sağlanmış,  istedikleri dini özgürce yaşamalarına müsaade edilmiş, kültür ve gelenekleri korunmuş, vergi hususunda kolaylık gösterilmiştir.

İskân Siyaseti

Kelime anlamı olarak sürekli oturmak üzere bir kimseyi bir yere yerleştirmek, yurt edindirmek, boş bir yeri meskûn hale getirmektir.  Osmanlı Devleti izlemiş olduğu İskân politikası çerçevesinde Balkanlarda hâkimiyet altına aldığı topraklara özellikle konar-göçer olmak üzere Türk topluluklarını yerleştirmiştir. Bu doğrultuda Balkanlardaki fetihlerin sürekliliğini sağlayarak kalıcı hale getirmek, bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamak, konar-göçerlerin yerleşik hayata geçirmek, göçebeler arasındaki kavgaları önlenmek istenmiştir.


Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihbilgini.com” aittir.  Kaynak gösterilmeden  yazının/içeriğin tamamı yada bir kısmı kullanılamaz.

Daha Fazla Göster
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.