9.SINIF/TEST-2

İLK ÇAĞ MEDENİYETLERİ

Soru 1
Fırat ve Dicle Nehirleri çevresinde yerleşen İlk Çağ Medeniyetlerine genel olarak hangi isim verilmiştir?  
A
Anadolu Medeniyetleri
B
Mısır Medeniyetleri
C
Mezopotamya Medeniyetleri
D
Hint Medeniyetleri
E
Çin Medeniyetleri
Soru 2
 • Ziggurat tapınaklarında son katlarında yaptıkları gözlemler ile günümüzde kullandığımıza çok yakın ay yılına dayanan ay takvimini bulmuşlardır.
 • Tarihteki ilk yazılı kanunlar Lagaş Kralı Urkagina tarafından hazırlanmıştır.
 • “Gılgamış”, “Tufan” ve “Yaratılış” destanlarına sahiptirler.
Yukarıda  öncülleri verilen  medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Asurlular
B
Sümerler
C
Frigler
D
Fenikeliler
E
Akadlar
Soru 3
Sümerlilerden öğrendikleri yazıyı ticaret yaptıkları Anadolu’ya getirerek bölgede tarihi çağları başlatan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Asurlular
B
Frigler
C
Akadlar
D
Fenikeliler
E
Lidyalılar
Soru 4
 • Kızılırmak çevresinde Hattuşaş (Boğazköy) merkezli kurulmuştur.
 • Devlet işlerinde Krala danışmanlık yapan ve soylulardan oluşan Pankuş Meclisi vardır.
 • Kraldan sonra devlet idaresinde en yetkili kişi Tavananna denilen kraliçedir.
 • Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşmasını Mısırlılar ile yapmışlardır.
Yukarıda öncülleri verilen medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lidyalılar
B
Hititler
C
Urartular
D
Fenikeliler
E
Asurlar
Soru 5
 • Dünya tarihinde madeni parayı ilk kez kullanarak takas usulü sona erdiren medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lidyalılar
B
Asurlar
C
Frigler
D
İyonyalılar
E
Sümerler
Soru 6
 • En büyük tanrıları Bereket Tanrısı Kibeledir
 • Dokumacılıkta gelişerek Tapates denilen halı-kilimleri ile ünlenmiştir.
 • Fabl türünün ilk kullanan medeniyet olmuşlardır.
Yukarıda öncülleri verilen medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lidyalılar
B
Asurlar
C
Sümerler
D
Babiller
E
Frigler
Soru 7
 • Yahudiliğe inanarak tarihte tek tanrı inancını benimseyen ilk topluluk olmuşlardır.
 • Hukuk Kurallarını Yahudiliğin Kutsal Kitabı olan Tevrat’a göre Hz. Musa'ya gönderilen ve “On Emir” hükümlerine dayandırmışlardır. 
Yukarıda öncülleri verilen medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?  
A
İran Medeniyeti
B
Fenikeliler
C
İbraniler
D
Yunan Medeniyeti
E
Mısır Medeniyeti
Soru 8
 • Zeus, Posadan, Hera, Afrodit, Hades, Ares gibi tanrıları vardır.
 • Tanrıları için her dört yılda bir olimpiyatlar düzenlemişlerdir.
 • Matematikte Pisagor Tarihte; Heredot Tıp Biliminde;Hipokrat  Felsefede; Tales, Heraklit, Sokrates, Platon ve Aristoteles dünya çapında ilim adamları  yetiştirmişlerdir
Yukarıda öncülleri verilen medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mısır Medeniyeti
B
Yunan Medeniyeti
C
İran Medeniyeti
D
Çin Medeniyeti
E
Hint Medeniyeti
Soru 9
 • Papirüs bitkisinden elde ettikleri kâğıtların üzerine resim yazısı olarak nitelendirilen kendilerine özgün hiyeroglif yazısını kullanmıştır
 • Ölümden sonraki hayata inandıkları için ölülerini mumyalamış bu durum anatomi, tıp ve eczacılık bilimlerinden gelişmelerini sağlamıştır.
 • Firavunlara anıt mezar niteliğinde yapılan piramitler inşa etmişlerdir.
Yukarıda öncülleri verilen medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yunan Medeniyeti
B
İran Medeniyeti
C
Çin Medeniyeti
D
Mısır Medeniyeti
E
Hint Medeniyeti
Soru 10
 • Güneydoğu Asya’da İndus Nehri çevresinde kurulmuş uygarlıktır.
 • Sınıf ayrımının olduğu en katı toplumsal yapılardan Kast sistemi vardır.
 • Matematik alanında önemli katkıda bulunarak sıfırı bulmuşlardır.
Yukarıda öncülleri verilen medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mısır Medeniyeti
B
İran Medeniyeti
C
Hint Medeniyeti
D
Yunan Medeniyeti
E
Çin Medeniyeti
Soru 11
 • Sarı Nehrin etrafından kurulan dünyanın en eski uygarlıklarındandır.
 • Bilim ve teknik alanında gelişmiş Kâğıt, barut, matbaa, mürekkep ve pusulayı bularak dünya uygarlık tarihine katkı sağlamıştır.
Yukarıda öncülleri verilen medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mısır Medeniyeti
B
Hint Medeniyeti
C
İran Medeniyeti
D
Çin Medeniyeti
E
Yunan Medeniyeti
Soru 12
Topraklarını satraplık ismini verdikleri eyaletlere ayırmış ve merkezden gönderdikleri yerel yöneticiler ile yöneten medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yunan Medeniyeti
B
Hint Medeniyeti
C
Çin Medeniyeti
D
İran Medeniyeti
E
Mısır Medeniyeti
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön
Daha Fazla Göster
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.