9.SINIF

I.ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN

Tarih Bilimi Zamanın Taksimi Tarihin Dönemlendirilmesi

II.ÜNİTE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

İnsanlığın İlk Dönemleri Yazının İcadı Kadim Dünyada Bilimler Mezopotamya Medeniyetleri Anadolu Medeniyetleri Doğu Akdeniz Medeniyetleri Mısır Medeniyeti Yunan Medeniyeti İran Medeniyeti Soğdlar Hint Medeniyeti Çin Medeniyeti Makedonya Krallığı Roma İmparatorluğu

III.ÜNİTE: ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA

Moğol İmparatorluğu Sasani İmparatorluğu Feodalite Orta Çağ’da Ticaret Yolları Orta Çağ’da Ticari Mekanlar

IV.ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 

Türk Adının Anlamı Orta Asya Kültür Bölgeleri Asya Hun Devleti Göktürk Devleti 2.Göktürk Devleti Uygur Devleti Kavimler Göçü Avrupa Hun Devleti Avarlar Hazarlar Türgeşler (Türgişler) Oğuzlar Karluklar Bulgarlar Kırgızlar Macarlar Peçenekler Kıpçaklar Başkırtlar Sabirler Devlet Yönetimi Askeri Teşkilat Soy Dayanışması Türk Göçleri

 

V.ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 

İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Arap Yarımadası İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Asya İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Avrupa İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Afrika Hz. Muhammed’in Peygamberliği Akabe Biatları Hicret Medine Sözleşmesi Bedir Savaşı Uhud Savaşı Hendek Savaşı Hudeybiye Barışı Hayber’in Fethi Mute Savaşı Mekke’nin Fethi Huneyn Seferi Tebük Seferi Veda Hutbesi Hz.Ebubekir Dönemi Hz.Ömer Dönemi Hz.Osman Dönemi Hz.Ali Dönemi Emeviler Endülüs Emevi Devleti Abbasiler Tolunoğulları İhşidiler Eyyubiler Memlükler İslam Medeniyetinde İlim ve Eğitim Kurumlar İslam Medeniyetinde İlmi Ekoller İslam Dünyasında Mezhepler İslam Medeniyetinin Avrupa’ya Etkileri
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.