12.SINIF

I.ÜNİTE: 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA

Mustafa Kemal’in HayatıTrablusgarp SavaşıBalkan Savaşları 1.Dünya Savaşı


II.ÜNİTE:MİLLİ MÜCADELE 

İzmir’in İşgali Milli Cemiyetler Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı Havza Genelgesi Amasya Genelgesi Erzurum KongresiSivas KongresiAmasya GörüşmeleriMisak-ı MilliBüyük Millet Meclisinin Açılması Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan AyaklanmalarSevr AntlaşmasıGümrü Antlaşması Güney Cephesi I.İnönü Savaşı Londra Konferansı Türk-Afgan Dostluk Antlaşması  Moskova Antlaşması Teşkilat-ı Esasiye Kanunu  İstiklal Marşının Kabul Edilmesi II.İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları Başkomutanlık Yasası Tekalif-i Milliye Emirleri Sakarya Meydan Muharebesi Ankara Antlaşması Kars Antlaşması Büyük Taaruz Mudanya Ateşkez Antlaşması  Lozan Barış Antlaşması


III.ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI

Cumhuriyetçilik Milliyetçilik  Halkçılık Lailklik  Devletçilik İnkılapçılık Türk İnkılabı  Saltanatın Kaldırılması Ankara’nın Başkent Olması Cumhuriyetin İlan Edilmesi Halifeliğin Kaldırılması 1924 Anayasası  Türk Medeni Kanunu Tehvid-i Tedrisat Kanunu  Harf İnkılabı  Türk Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu  1933 Üniversite Reformu Şapka İnkılabı ve Kılık-Kıyafet Kanunu Tekke Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Miladi Takvimin Kabulü Hafta Tatili Kanunu Soyadı Kanunu Türk Kadınına Sağlanan Haklar Türkiye İktisat Kongresi Tarım Politikası Kabotaj Kanunu Sanayi Ticaret ve Bankacılık Politikaları Sağlık Alanında Meydana Gelen Gelişmeler
IV.ÜNİTE:İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA I. Meclisin ve II. Meclisin Teşekkülü Cumhuriyet Halk Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Türkiye-Yunanistan İlişkileri Musul Sorunu Türkiye-Fransa İlişkileri Türkiye-SSCB İlişkileri Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üyeliği Balkan Antantı Montrö Boğazlar Sözleşmesi Sadabad Paktı Hatay’ın Ana Vatana Katılması Atatürk’ün Ölümü Milletler Cemiyetinin Kurulması Locarna Antlaşması Briand-Kellogg Paktı 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı İki Savaş Arası Dönemde Siyasi Rejimler
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.