10.SINIF/TEST-2

10.SINIF/TEST-2

Soru 1
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Bizans ile yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A
Malazgirt Savaşı
B
Koyunhisar Savaşı
C
Maltepe Savaşı
D
I.Kosova Savaşı
E
Varna Savaşı
Soru 2
Anadolu siyasi birliğinin sağlanması yolunda Osmanlı Devletine katılan ilk beylik hangisidir?
A
Germiyanoğulları
B
Saruhanoğulları
C
Karesioğulları
D
Karamanoğulları
E
Hamitoğulları
Soru 3
Osmanlı Devleti’ni tarih sahnesine çıkaran temel unsurun gaza ideolojisi olduğunu belirterek bu ideolojisi çerçevesinde Rumeli’deki fetihler ile Osmanlıların geniş bir alana yayılma fırsatı bulduğunu belirten yazar kimdir?
A
Paul Wittek
B
Halil İnalcık
C
Fuat Köprülü
D
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
E
Feridun Emecen
Soru 4
  • Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenmiştir.
  • Koyunhisar savaşında Bizans’ı mağlup etti.
  • Vasiyeti üzerine Bursa'ya defnedildi
Yukarıda bilgileri verilen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osman Gazi
B
Orhan Gazi
C
I.Murad
D
I.Bayezid
E
I.Mehmed
Soru 5
Osmanlı Devletinde Yıldırım Beyazıd ile Emir Timur arasında yapılan ve Osmanlı Devleti’nin Fetret devrine girmesine sebep olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kosova
B
Varna
C
Ankara
D
Niğbolu
E
Sırpsındığı
Soru 6
Osmanlı Devletinde  Fetret Devrini bitiren ve devletin ikinci kurucusu kabul edilen padişah aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Süleyman Çelebi
B
Mehmet Çelebi
C
Musa Çelebi
D
İsa Çelebi
E
Mustafa Çelebi
Soru 7
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda  imzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Edirne Segedin
B
Serav
C
Kasrı Şirin
D
Küçük Kaynarca
E
Bucaş
Soru 8
“Osmanlı Devletinin kuruluşu ile ilgili kurucuların menşei devletin nerede ve ne zaman kurulduğu vb. birçok soruya tarihçiler tarafından farklı cevaplar verilerek konu ile ilgili görüş birliği sağlanamamıştır.”  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kaynak yetersizliği
B
Coğrafi Durum
C
Siyasi Yapı
D
Merkezi Otorite
E
İstimalet Politikası
Soru 9
Osmanlı Padişahı I.Murat döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliğini sağlama faaliyetleri doğrultusunda Anadolu Beyliklerinden  ..............  para ile   ...................  çeyiz yolu ile  toprakları alınmıştır. Yukarıda yer alan boşluklara uygun beylikler aşağıdakilerden hangisidir?          
A
Candaroğulları, Germiyanoğulları
B
Hamitoğulları, Germiyanoğulları
C
Menteşeoğulları, Eretna Beyliği
D
Karessioğulları, Saruhanoğulları
E
Aydınoğulları, Saruhanoğulları
Soru 10
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hakimiyet kurmasında etkili olan etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?          
A
İskan Politikası
B
İstimalet Politikası
C
Şeyh ve Dervişlerin Rolü
D
Akıncı ve uç Beylerinin Desteği
E
Yayılmacı Siyaset
Soru 11
Balkanlarda durumu kontrolü altına aldıktan sonra  tahtı  kendi isteği ile 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’e bırakarak inzivaya çekilen Osmanlı Padişahı kimdir?    
A
I.Murad
B
II.Murad
C
III.Murad
D
IV.Murad
E
V.Murad
Soru 12
Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ki ilk toprağı aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Bursa
B
Edirne
C
Kütahya
D
Bilecik
E
Çimpe
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön
Daha Fazla Göster
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.